Ebeveynler soruyor: “Neden çocuğuma zeka testi yaptırmalıyım?”

Çocuğunuza zeka testi yaptırmak için birçok sebep olabilir. Ancak bir zeka testinin yapılmasının özellikle önemli olduğu zamanlar vardır. Bunlar:

 1. Çocuğunuz ilkokul 1. sınıfın ilk dönemini bitirdi ve okulda zorlanmalar yaşıyor. Bunu siz ve/veya öğretmeni farkediyorsunuz.
 2. Çocuğunuz ilkokul 1. sınıfın ilk dönemini bitirdi ve okulda diğer arkadaşlarına göre iyi performans sergiliyor. Gelişimini desteklemek ve özellikle hangi alanlarda iyi olduğunu araştırmak için testi yaptırmak isteyebilirsiniz.
 3. Çocuğunuzun aldığı psikiyatrik bir tanı varsa, özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), veya otizm gibi, ve düzenli ilaç kullanıyorsa, testi senede bir kez yaptırmak gidişatını görmek açısından faydalı olabilir.
 4. Sınıf öğretmeni veya rehberlik öğretmeni bu testi özellikle talep ettiğinde.

WISC-4-Zeka-Testi

Ebeveynler soruyor: “Neden WISC-r Testini Değil de WISC-4 ZEKA TestI’nI Yaptırmalıyım?”

Öncelikle WISC-4 Zeka Testi daha güncel bir test olduğu için, geçerliliği daha yüksektir.

Ayrıca, Amerikalı araştırmacı James Flynn, zekanın nesillerden nesile genetik olarak aktarıldığını, dolayısıyla her 10 senede bir WISC-R veya WISC-4 Zeka Testi gibi zeka testlerinde çıkan ortalamaların 3 puan kadar arttığını belirtmiştir. Dolayısıyla bugün WISC-R Zeka Testi’nde çıkan sonuçlar, yanıltıcı olabiliyor. Test, 1980’lerde Türkiye’de adapte edildiği için, bugün çıkan yüksek sonuçlar düşünüldüğü kadar “parlak” zekanın göstergesi olmayabilir. Dolayısıyla WISC-4 Zeka Testi’ni yaptırmak, ailelere çocuklarının bilişsel becerileri hakkında daha kapsamlı, güncel ve iyi bir fikir sunacaktır.

Ebeveynler Soruyor: “Çocuğumu teste getirirken nelere dikkat etmeliyim?”

Çocuğunuzu WISC-4 Zeka Testi’ne getirmeden önce, onu bir hafta kadar önce bilgilendirin. Test tarihini ve saatini söyleyin. Testi çocuğunuza şöyle açıklayabilirsiniz:

“Şu gün şu saatte senin becerilerini tanımak için, bu konuda uzman biri ile birlikte 60-80 dakikalık bir değerlendirme olacaksın. Bu değerlendirme, okul testleri gibi puanlandırılan bir test değil. Daha ziyade sen hangi alanlarda beceriklisin veya hangilerinde kendini geliştirebilirsin, bize bunun bilgisini sunacak.”

Bunlara ek olarak, WISC-4 Zeka Testi öncesi,

 • Çocuğunuz iyi bir uyku almalı.
 • Karnı tok teste girmeli.
 • Eğer herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanıyorsa, (Örn. Adderall, Ritalin, Risperdal, vb.) testi uygulayan psikolog bu konuda bilgilendirilmeli
  • İlaç kullanan çocuk ve ergenler için aileler testin yapılmasını ilaçlı veya ilaçsız olarak talep edebilirler.
 • Hem çocuğunuz, hem de kendiniz, WISC-4 testinin sonuçlarının nihai olmadığını, testin bir sene sonra tekrar uygulanabileceğini ve de zekanın esnekliğinin insan olmanın temel bir boyutu olduğunu unutmamalısınız.

Ebeveynler soruyor: “WISC-4 Zeka Testi sonunda çocuğumuzun skorunu öğrenebilecek miyiz?”

Bu sorunun cevabı net bir şekilde “Hayır.”

Türk Psikologlar Derneği, zeka testleri sonrası ailelere sayı ile skor verilmesini bir etik ihlal olarak tanımlamaktadır. Bunun birçok sebebi vardır:

 1. Yaftalanma: Çocukların skoru düşük veya yüksek olduğu zaman, çocuğu diğerlerinden “ayrı” veya “özel” tutan bir yaftalamaya müsaade etmemek.
 2. Genel skorun alt bölümlerle uyuşmadığı durumlar. Eğer böyle bir durum olursa, raporu yazan psikolog, raporun içinde bunu not düşecektir.

Sıklıkla, çocuklar testin farklı alt bölümlerinde farklı derecede performans sergilemektedirler. Dolayısıyla çoğu zaman genel zeka puanı, çocuğun bir alandaki ileri derecedeki veya geliştirilmesi gereken performansını yansıtmayabilir.

3. Zekanın esnekliği: WISC-4 testi, 12 ay sonra tekrarlanabilir. Zeka, genel kanının aksine statik bir yapı değildir. Üzerine çalışarak geliştirilebilir, çalışmayarak köreltilebilir. Dolayısıyla, skor net bir puan vererek çocuğunuzun bir ömür boyu belli bir kategoride sınıflandırılmasına yol açabilir.

Ebeveynler soruyor: “Eğer skor öğrenmiyorsak, elimize ne geçecek?”

Bizim merkezimizde Uzm. Klnk. Psk. Merve Özgüle’nin hazırladığı rapor aracılığıyla, çocuğunuzun WISC-4 Zeka Testi’nin test ettiği 4 alanda ve onların alt bölümlerinde nasıl bir performans sergilediğini, hangi alanlarda daha rahat ve iyi, hangilerinde daha zorlandığını detaylı bir biçimde öğreneceksiniz.

Bunlara ek olarak, dikkat, zeka, hafıza ve/veya okuma alanlarında, özellikle de okul performansını etkileyebilecek sıkıntılar yaşıyorsa, bunlar raporuna eklenecektir.

Ayrıca, Öneriler kısmında, çocuğunuzla hem ebeveyn olarak, hem de okulu da dahil edebileceğiniz etkinlikler ve günlük yaşamınıza uygulayabileceğiniz, zeka ve psikolojik gelişimi destekleyen tavsiyeler bulunacaktır.

Kaynak: Kendi bilgilerimiz