Tematik Algı Testi (TAT) Nedir?

Tematik algı testi (TAT) projektif bir psikolojik testtir. Tekniğin savunucuları, konuların belirsiz resimlerini oluşturan öykülerdeki konuların cevaplarının, altta yatan motivasyonları, endişeleri ve sosyal dünyayı görme biçimlerini ortaya koyduğunu iddia ediyorlar. Tarihsel olarak, bu test en yaygın şekilde araştırılmış, öğretilmiş ve kullanılan teknikler arasındadır.

Tematik Algı Testi’nin Tarihçesi

Tematik Algı Testi - TAT - CATTAT, 1930’lu yıllarda Amerikan psikolog Henry A. Murray tarafından geliştirildi ve Harvard Üniversitesi’ndeki Harvard Clinic’te psikanalist Christiana D. Morgan’a bırakıldı. İlginç bir şekilde, TAT fikri Murray’ın lisans öğrencileri Cecilia Roberts tarafından sorulan bir sorudan ortaya çıktı. Oğlu hastalandığında, Murray’e oğlunun günlerini dergilerdeki resimlerle ilgili hikayeler uydurarak geçirdiğini söyledi ve kişiliğin temel dinamiklerini keşfetmek için klinik ortamda resimlerle çalışıp çalışamayacağını sordu.

Murray, kişinin en derin isteklerini ve motivasyonlarını ortaya çıkaracak bir yöntem kullanmak istedi, ancak bu konuda zamanının çağdaş testlerini eksik buldu. Bu nedenle, Tematik Algı Testi’ni yarattı. Tekniğin arkasındaki mantık, kişinin belirsiz durumları veya görüntüleri kendi geçmiş tecrübelerine, ve bilinçli veya bilinçsiz motivasyonları doğrultusunda yorumlama eğilimindedir. Murray, insanlardan bir resim hakkında bir hikaye anlatmasını isteyerek, o kişinin hikayeyi oluştururken savunmalarını düşüreceğini ve farketmeden hassas kişisel bilgiler paylaşacağını varsaymaktadır.

Tematik Algı Testi’nin WISC-4 Testi ile Birlikte Uygulanması Neden Faydalıdır?

WISC-4 Testi, çocuğunuzun bilişsel becerilerini ölçmeye ek olarak, testi uygulayan klinisyene çocuğunuzun iç dünyasına dair bir takım doneler de verir. Bu doneleri daha güvenilir bir çerçevede incelemek için, çocuğunuza Tematik Algı Testi, WISC-4 Testi ile birlikte uygulanabilir.

Bu iki testin uygulanması sonucunda, çocuğunuza psikoterapi yönlendirmesi yapılabilir. Özellikle de klinisyen, çocuğunuzun akademik olarak yaşadığı bir takım zorlukların duygusal temeli olduğunu saptarsa. Çoğu zaman duygusal temelli psikoterapiler, yönlendirici psikoterapilerden çocuklar üzerinde daha etkilidir. Çocuğunuzla çalışan klinisyen, semptomun ardındaki duygusal bağlantıları seanslar aracılığıyla çözerek, çocuğunuzun uzun dönemde daha sağlıklı duygusal ve bilişsel bir yapılanmaya yönlenmesine yardımcı olacaktır.

Kaynak: Wikipedia – Thematic Apperception Test

The Psychobook