Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi’nin ilk versiyonu, 1938’de çocuk nöropsikiyatrı Lauretta Bender tarafından geliştirildi. Orijinal test, her kartta farklı şekillere sahip dokuz karttan oluşur. Konu her figürde gösterilir ve bir boş kağıt üzerine kopyalanması istenir. Test genellikle 7-10 dakika sürer, bundan sonra sonuçlar doğruluk ve organizasyon temel alınarak skorlanır. Hem çocuklar hem de yaşları 3 ve üstü üzerinde uygulanabilir.

Bender-Gestalt Görsel Motor Testi Neden Uygulanır?

Bender Görsel Motor Gestalt Testi (kısaca Bender-Gestalt testi), gelişim psikologları ve uzman klinik psikologlar tarafından, 3 yaş ve üstü çocuklarda, görme-motor işlevini, gelişimsel bozuklukları ve  nörolojik bozuklukları değerlendiren psikolojik bir testtir. Test, farklı geometrik desenleri resmeden dokuz karttan oluşur. Kartlar tek tek sunulur ve testi yapanlardan bir sonraki kart gösterilmeden önce, kartı kendilerinin yeniden çizmesi istenir. Test sonuçları, çocuğun kendi kopyasının doğruluğuna ve düzenlenmesine dayanarak puanlanır.

Bender-Gestalt Görsel Motor Testi Neden WISC-4 Testi ile Birlikte Uygulanır?

Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, WISC-4 Testi ile birlikte uygulanması tercih sebebidir, çünkü WISC-4 Testi’nde izleri saptanan hiperaktivite, nörolojik bozukluklar veya zeka geriliği gibi bulguları destekleyici veriler sunar. Ayrıca, okul çağındaki çocuklar kalem kullanmakta veya not almakta zorluk çekiyorsa, Bender-Gestalt bu sıkıntıyı da klinisyene gösterecektir.

Kaynak: Wikipedia